1. Schválení programu 21. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/1/2017 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení programu 20. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/1/2017 Předkladatel: Hamanová...

2. Schválení zápisu 20. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/2/2017 Předkladatel: Hamanová...

2. Schválení zápisu 19. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/2/2017 Předkladatel: Hamanová...

3. Volba ověřovatele zápisu 21. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/3/2017 Předkladatel: Hamanová...

3. Volba ověřovatele zápisu 20. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/3/2017 Předkladatel: Hamanová...

4. Podnět na pořízení změny ÚP SÚ HMP “Barrandovské ateliery” v k.ú. Hlubočepy

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/4/2017 Předkladatel: Hamanová...

4. “Činžovní vila 1408/2”, studie

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/4/2017 Předkladatel: Hamanová...

5. Návrh zadání změny ÚP SÚ HMP Z 2899/00, č.parc. 1107-1110, 1113, 2027 v k.ú. Košíře

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/5/2017 Předkladatel: Hamanová...

5. “Villy Zahrady Hřebenka”, podnět na změnu ÚPn

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/5/2017 Předkladatel: Hamanová...

6. Podnět na pořízení změny ÚP SÚ HMP “Klukovice”, č.parc. 1060/1-4, 1048/2-7, 1685 v k.ú. Hlubočepy

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/6/2017 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení programu 21. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 20. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 21. zasedání KV ZMČ P5

22/01/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 18. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/1/2017 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

6. Podnět na změnu ÚPn na pozemcích č.parc. 1785/42, 1785/43, 1785/18, 1785/20 v k.ú. Hlubočepy

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/6/2017 Předkladatel: Hamanová...

7. Podnět na pořízení změny ÚP SÚ HMP “Centrum Radlice”, č.parc. 344/7, 344/8, 26/1, 340/1, 370/30, 370/31, 370/22, 370/39, 370/40 a 543/1 v k.ú. Radlice

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/7/2017 Předkladatel: Hamanová...

2. Kontrola plnění úkolů RMČ P5 za období od 16. 11. do 30. 11. 2017

22/01/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 18. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/2/2017 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

7. “Školní areál Parentes”, podnět na změnu ÚPn

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/7/2017 Předkladatel: Hamanová...

8. Podnět na pořízení změny ÚP SÚ HMP “Pod stadiony” na pozemcích č.parc. 3733, 3734, 3735, 3736, 3737/1, 3737/2, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745/1, 3745/2, 3746, 3747, 3748 v k.ú. Smíchov

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/8/2017 Předkladatel: Hamanová...

3. Kontrola operativních úkolů KV ZMČ P5

22/01/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 18. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/3/2017 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

Na Pláni, prezentace studie

22/01/2018
  Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/8/2017 Předkladatel:...

10. “Novostavba polyfunkčního domu Vrchlického 773/39”, DUR

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/10/2017 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě