11. Žádost o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 43/1 a 44/1 v k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/11/2017...

6. Č.p. 84 Janáčkovo nábřeží č.o. 9 , prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/6/2017...

2. Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 1236/15, 1235 a 1233/2, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/2/2017...

13. Žádost o prodej pozemku parc.č. 849/2 v k.ú. Hlubočepy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/13/2017...

7. Č.p 278 Štefánikova č.o. 40 – prodej bytové jednotky vlastníkovi sousední jednotky za účelem scelení administrativně rozdělených bytů

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/7/2017...

2. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č, 2015/2 k.ú. Košíře

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 14/2/2017...

13. Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/13/2017...

1. Schválení programu 8. mimořádného zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 31.05.2017, schválení zápisu 6. zasedání VMI konaného dne 06.04.2017, schválení zápisu 7. zasedání VMI konaného dne 27.04.2017, volba ověřovatele

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/1/2017...

1. Schválení programu 12. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 21.09.2017, schválení zápisu 11. zasedání VMI konaného dne 21.09.2017, volba ověřovatele

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/1/2017...

3. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2093 v k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/3/2017...

12. Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu, případnému prodeji části pozemku parc. č. 4915/1 a 5019/13 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/12/2017...

1. Zápis z 19. zasedání KKaOP

28/02/2018
Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/1/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

2. Program 20. zasedání KKaOP

28/02/2018
Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/2/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Rekonstrukce Portheimky – zřízení multifunkčního sálu v 2NPv rámci plánované rekonstrukce letohrádku

28/02/2018
Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/3/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Návštěva Mgr. Daniela Hrbka – podpis memoranda o spolupráci a představení některých projektů Švandova divadla na rok 2018

28/02/2018
Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/4/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

5. Stav účtu v roce 2017 a plán na rok 2018 – dary, dotace atd….

28/02/2018
Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/5/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

6. diskuze, různé

28/02/2018
Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/6/2017 Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva,...

11. “BD Nad Koulkou”, studie

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/11/2017 Předkladatel: Hamanová...

10. Různé, diskuze

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/10/2017 Předkladatel: Hamanová...

12. Různé, diskuze

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/12/2017 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě