4. Aktualizace stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 863/4, k.ú. Hlubočepy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/4/2017...

9. Různé

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/9/2017...

11. Částečná revokace usnesení ZMČ č. 24/27/2013 a RMČ č. 12/434/2013 – realizace prodeje id. podílů pozemků v k.ú. Smíchov – spoluvlastníkům pozemků

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/11/2017...

5. Č.p. 264 Křížová č.o. 43 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/5/2017...

6. Různé

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/6/2017...

11. Č.p. 164 Mahenova č.o. 2 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/11/2017...

6. Žádost o prodej pozemku parc.č. 1712/5 v k.ú. Hlubočepy vlastníkovi stavby garáže

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/6/2017...

6. Různé

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 6. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/6/2017...

7. Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy městské části Praha 5, podíl 72/138 na pozemku parc. č. 1345/1, k. ú. Hlubočepy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/7/2017...

1. Schválení programu 10. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 22.06.2017, schválení zápisu 9. zasedání VMI konaného dne 08.06.2017, volba ověřovatele

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/1/2017...

10. Prodej pozemku parc.č. 3560, jehož součástí je dům čp 865 Grafická 46, vše k.ú. Smíchov

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/10/2017...

5. Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 322/1, k. ú. Motol

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/5/2017...

1. Schválení programu 11. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 07.09.2017, schválení zápisu 10. zasedání VMI konaného dne 22.06.2017, volba ověřovatele

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/1/2017...

12. Žádost o prodej pozemku parc.č. 3328/4 k.ú. Smíchov od vlastníka sousedních nemovitých věcí Kirton, a.s.

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/12/2017...

6. Č.p.867, 868 Gabinova – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/6/2017...

1. Schválení programu 14. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 02.11.2017, schválení zápisu 13. zasedání VMI konaného dne 19.10.2017, volba ověřovatele

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 14/1/2017...

12. Č.p. 797 Lidická č.o. 18 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/12/2017...

7. Různé

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/7/2017...

8. Různé

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/8/2017...

2. Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 3/80/2017 ze dne 25. 1. 2017 – Dohody o využití pozemku parc. č. 1456 v k. ú. Jinonice, ve svěřené správě MČ Praha 5 za účelem realizace chodníku včetně chodníkové přejezdu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/2/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě