6. Katalog IT služeb MČ Praha 5

20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/6/2016 Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5...

6. Různé

20/12/2016
Zasedání konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/6/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

7. Strategie ICT

20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/7/2016 Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5...

8. Technická specifikace řešení telefonie na MČ Praha 5

20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/8/2016 Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5...

9. Různé

20/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/9/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

1. Technická specifikace řešení telefonie na MČ Praha 5

20/12/2016
Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/1/2016 Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5...

2. Schválení zápisu z 08. zasedání KD RMČ Praha 5

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Statistika od PČR, OŘ II

19/12/2016
Zasedání konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/5/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

3. Schválení zápisu z 03. mimořádného zasedání KD RMČ Praha 5

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Statistika od HZS Praha, stanice 07

19/12/2016
Zasedání konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/6/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

1. Návrh programu 20. zasedání Komise bytové

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Volba ověřovatele zápisu

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

7. Termíny zasedání Komise bezpečnostní v I. pololetí 2017

19/12/2016
Zasedání konané dne 13. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/7/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

2. Volba ověřovatele zápisu z 20. zasedání Komise bytové

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Nové termíny zasedání KD RMČ Praha 5 v 1. polovině roku 2017

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Schválení zápisu z 19. zasedání Komise bytové ze dne 1. 12. 2016

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 5 v letech 2016 – 2017

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Žádost o prominutí příslušenství

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. V Úvalu, Praha 5 – Úpravy komunikace v úseku Kudrnova – Zahradníčkova

19/12/2016
Zasedání konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/7/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu

19/12/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě