3. Založení podniku s názvem “Sociální podnik úklid Praha 5 s. r. o.”

26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

1. Schválení programu 2. zasedání bytové komise RMČ

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

12. Žádost o odpuštění úhrady za revizní opravy v bytě

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/12/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

2. Volba ověřovatele zápisu z 2. zasedání bytové komise RMČ

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

13. Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu a o finanční vyrovnání

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/13/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

5. Protidrogová strategie MČ Praha 5 na rok 2016

26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/5/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

3. Schválení zápisu z 1. zasedání bytové komise RMČ konaného dne 14.1.2016

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

6. Různé

26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/6/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

4. Žádosti o prominutí příslušenství

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

1. Schválení zápisu 1. zasedání KZaPP v roce 2016

25/01/2016
Zasedání konané dne 22. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

4. Informace o osadě Buďánka

25/01/2016
Zasedání konané dne 8. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/4/2016 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

2. Schválení programu 2. zasedání komise KZaPP v roce 2016

25/01/2016
Zasedání konané dne 22. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

5. 5. Informace o Cibulce

25/01/2016
Zasedání konané dne 8. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/5/2016 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

3. Schválení ověřovatele/lky zápisu zasedání komise

25/01/2016
Zasedání konané dne 22. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

6. 6. Informace o Bertramce a jednání s Mozartovou obcí (MO)

25/01/2016
Zasedání konané dne 8. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/6/2016 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

4. Informace o Bertramce a jednání s Mozartovou obcí

25/01/2016
Zasedání konané dne 22. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

7. 7. Program regenerace objektů v PPR a PZ

25/01/2016
Zasedání konané dne 8. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/7/2016 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

5. 5. Ustroń – obec na polské straně Těšínska – potenciální zájemce o spolupráci

25/01/2016
Zasedání konané dne 22. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/5/2016 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

8. Polská obec Ustroń – potenciální zájemce o spolupráci

25/01/2016
Zasedání konané dne 8. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/8/2016 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě