9. “Střešní nástavba 6 bytových jednotek”

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/9/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

10. “Janáčkovo nábřeží, garáže pro objekt č. p. 477”

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/10/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

11. BD Radlická 664/26

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/11/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Schválení programu 01. zasedání KDS RMČ Praha 5

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

12. Různé

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/12/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Schválení zápisu z 01. zasedání KDS RMČ Praha 5 v roce 2015

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Změna usnesení v bodě 3. programu “ÚS Smíchov – okolí smíchovského nádraží”

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

4. Volba ověřovatele zápisu

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

5. Nové termíny zasedání KDS RMČ Praha 5 v 1. polovině roku 2016

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

Pozvánka na 1. zasedání Komise IT konané dne 27. 1. 2016

26/01/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

5. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/5/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

6. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč I.

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/6/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

7. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč II.

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/7/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

8. Žádost o změnu jména nájemce a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/8/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

1. Program prevence kriminality a Akční plán prevence kriminality

26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

9. Žádost o prodloužení termínu k vystěhování z bytu

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/9/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

1. Schválení programu 2. zasedání Sociální a zdravotní komise

26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

10. Žádost o změnu platnosti smlouvy o nájmu bytu a žádost o snížení nájemného

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/10/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

2. Schválení zápisu z 1. zasedání Sociální a zdravotní komise

26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

11. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/11/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě