1. Volba ověřovatele zápisu

12/02/2016
Zasedání konané dne 21. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Kavalírek Jan, Bc., předseda Komise...

2. Schválení programu 1. zasedání Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

12/02/2016
Zasedání konané dne 21. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/2/2016 Předkladatel: Kavalírek Jan, Bc., předseda Komise...

3. Schválení zápisu z 10. zasedání Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5

12/02/2016
Zasedání konané dne 21. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Kavalírek Jan, Bc., předseda Komise...

4. Termíny jednání Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5 na 1. pololetí roku 2016

12/02/2016
Zasedání konané dne 21. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/4/2016 Předkladatel: Kavalírek Jan, Bc., předseda Komise...

5. Zpráva o činnosti Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5 za 2. pololetí 2015

12/02/2016
Zasedání konané dne 21. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/5/2016 Předkladatel: Kavalírek Jan, Bc., předseda Komise...

6. Rekonstrukce Dětského ostrova

12/02/2016
Zasedání konané dne 21. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/6/2016 Předkladatel: Kavalírek Jan, Bc., předseda Komise...

2. Program spolupořadatelství – hodnocení došlých žádostí

11/02/2016
Zasedání konané dne 10. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: hDr. Marie Sternová, PhD. zastupitelka,...

9. Záměr bezpečnostního projektu “Bezpečnostní řešení k ochraně ICT zařízení pro ÚMČ Praha 5”

11/02/2016
Zasedání konané dne 16. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/9/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

3. Zrušení malé výstavní síně

11/02/2016
Zasedání konané dne 10. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: hDr. Marie Sternová, PhD. zastupitelka,...

10. Žádost o grant – projekt Praha 5 bezpečně online 2016: komunitní prevence kybernetické kriminality

11/02/2016
Zasedání konané dne 16. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/10/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

4. Komise pro otevírání obálek a hodnocení žádostí v dotačních programech pro kulturu na rok 2016

11/02/2016
Zasedání konané dne 10. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: PhDr. Marie Sternová, PhD. zastupitelka,...

11. Žádost o grant – projekt Sebeobrana jako prevence kriminality občanů Prahy 5

11/02/2016
Zasedání konané dne 16. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/11/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

1. Schválení zápisu 2. zasedání Komise bezpečnostní (8. 12. 2015) Schválení programu 1. zasedání Komise bezpečnostní

11/02/2016
Zasedání konané dne 16. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

5. Salla Terrena

11/02/2016
Zasedání konané dne 10. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/5/2016 Předkladatel: PhDr. Marie Sternová, PhD. zastupitelka,...

12. Monitoring PČR, MP a HZS

11/02/2016
Zasedání konané dne 16. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/12/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

2. Výroční zhodnocení prováděných bezpečnostních opatření ostrahy 2015

11/02/2016
Zasedání konané dne 16. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/2/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

6. Hudební festival “United Islands”

11/02/2016
Zasedání konané dne 10. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/6/2016 Předkladatel: PhDr. Marie Sternová, PhD. zastupitelka,...

13. Rizikové objekty

11/02/2016
Zasedání konané dne 16. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/13/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

3. Praha 5 bezpečně online 2015: komunitní prevence kybernetické kriminality

11/02/2016
Zasedání konané dne 16. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

7. 1% na umění

11/02/2016
Zasedání konané dne 10. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/7/2016 Předkladatel: PhDr. Marie Sternová, PhD. zastupitelka,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě