3. Různé

18/02/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 1. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

1. Schválení zápisu 21. a 22. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu, Schválení programu 2. zasedání FV

18/02/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

2. TANEČNÍ CENTRUM PRAHA o.p.s

18/02/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

3. Schválení termínů zasedání Finančního výboru na 1. pol. 2016

18/02/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

4. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2017 až 2021

18/02/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

5. ,, Založení podniku s názvem “Sociální podnik úklid Praha 5 s. r. o.”.

18/02/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/5/2016 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

6. Různé

18/02/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/6/2016 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

1. Program 1. zasedání VŽP 2016

17/02/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Matoušek Josef,...

4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

17/02/2016
Zasedání konané dne 8. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/4/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

2. Schválení zápisu z 11. zasedání VŽP dne 21.12.2015

17/02/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/2/2016 Předkladatel: Matoušek Josef,...

5. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu II.

17/02/2016
Zasedání konané dne 8. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/5/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

3. Využití prostoru bývalé “obalovny drti” – Hlubočepy (Malá Michnovka x Pod Žvahovem)

17/02/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Matoušek Josef,...

6. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu

17/02/2016
Zasedání konané dne 8. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/6/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

4. Revitalizace Thomayerova parku (Raudnitzův dům) – rozpočet 2017

17/02/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/4/2016 Předkladatel: Matoušek Josef,...

5. Informace o centrálním parku Barrandov

17/02/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/5/2016 Předkladatel: Matoušek Josef,...

6. Různé

17/02/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/6/2016 Předkladatel: Matoušek Josef,...

1. Schválení programu 3.zasedání Komise sociální a zdravotní

17/02/2016
Zasedání konané dne 8. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/1/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

2. Schválení zápisu z 2.zasedání Komise socialní a zdravotní

17/02/2016
Zasedání konané dne 8. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/2/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

3. Program prevence kriminality MČ Praha 5 na rok 2016

17/02/2016
Zasedání konané dne 8. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/3/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

7. Různé

12/02/2016
Zasedání konané dne 21. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/7/2016 Předkladatel: Kavalírek Jan, Bc., předseda Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě