2. Program 3. zasedání Kulturní komise v roce 2016

25/02/2016
Zasedání konané dne 24. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/2/2016 Předkladatel: PhDr. Marie Sternová zastupitelka PhD.,...

6. Projednání návrhu na členy komisí při otevírání obálek a posuzování dotací sociálních a volnočasových.

25/02/2016
Zasedání konané dne 22. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/6/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

3. Spolupořadatelství 2016 – žádosti

25/02/2016
Zasedání konané dne 24. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/3/2016 Předkladatel: PhDr. Marie Sternová zastupitelka PhD.,...

4. Diskuze, různé

25/02/2016
Zasedání konané dne 24. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/4/2016 Předkladatel: PhDr. Marie Sternová zastupitelka PhD.,...

2. Schválení zápisu z 01. zasedání KDS RMČ Praha 5

22/02/2016
Zasedání konané dne 17. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Volba ověřovatele zápisu

22/02/2016
Zasedání konané dne 17. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Návrh programu 4. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/1/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Změna Statutu KDS RMČ Praha 5

22/02/2016
Zasedání konané dne 17. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Volba ověřovatele zápisu ze 4.zasedání bytové komise RMČ

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/2/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Požadavky na zvýšení bezpečnosti přechodů – BESIP

22/02/2016
Zasedání konané dne 17. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Schválení zápisu z 3. zasedání bytové komise RMČ

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/3/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Problematika zásobování ZŠ Kořenského

22/02/2016
Zasedání konané dne 17. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

4. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/4/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

5. Žádost o prominutí poplatku z prodlení

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/5/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

6. Žádosti o uzavření splátkových dohod

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/6/2016 Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ...

7. Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/7/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

8. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

22/02/2016
Zasedání konané dne 25. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/8/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

1. Schválení programu 02. zasedání KDS RMČ Praha 5

22/02/2016
Zasedání konané dne 17. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Schválení ověřovatele zápisu, Schválení programu 1. zasedání FV

18/02/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 1. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

2. Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017 až 2021

18/02/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 1. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/2/2016 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě