3. Schválení zápisu z 4. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

09/03/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/3/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Žádost o navrácení úhrady za užívání bytu

09/03/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/4/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

09/03/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/5/2016 Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Projednání navrhovaného obsahu dubnového čísla Pětky pro vás

08/03/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/4/2016 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...

5. Schválení termínů dalších zasedání komise RR

08/03/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/5/2016 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...

1. Komise rozpuštěna – nebyla způsobilá přijímat usnášení.

08/03/2016
Zasedání konané dne 7. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/1/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

6. Různé

08/03/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/6/2016 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...

1. Schválení zápisu z 6. zasedání

08/03/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 29. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/1/2016 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...

2. Schválení ověřovatele zápisu ze 7. zasedání

08/03/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 29. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/2/2016 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...

3. Schválení programu 7. zasedání

08/03/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 29. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/3/2016 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...

1. Schválení Programu 2.zasedání Výboru majetku a investic dne 18.2.2016, volba místopředsedy VMI, volba ověřovatelů

08/03/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 18. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016...

4. Stanovení pravidel k tvorbě makety březnového čísla Pětky pro vás – změna statutu schvalování finální makety pomocí hlasování per rollam.

08/03/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 29. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/4/2016 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...

2. Záměr společnosti Janáčkovo 41 s.r.o. vybudovat podzemní garáže v lokalitě Janáčkovo nábřeží

08/03/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 18. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016...

5. Předložení dokumentů, které prokazují autorská práva k logu MČ Praha 5 – vedoucí Odboru KST Mgr. Adéla Veverková

08/03/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 29. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/5/2016 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...

1. Schválení zápisu ze 7. zasedání

08/03/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/1/2016 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...

3. Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5

08/03/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 18. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016...

6. Návrh na nová data zasedání RR do konce 1. pololetí 2016.

08/03/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 29. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/6/2016 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...

2. Schválení ověřovatele zápisu z 8. zasedání

08/03/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/2/2016 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...

7. Různé

08/03/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 29. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/7/2016 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...

3. Schválení programu 8. zasedání

08/03/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/3/2016 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě