6. BD a rekonstrukce vily – ulice U Plátenice/ Na Hřebenkách
03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/6/2016 Předkladatel: Hamanová...
4. Č.p. 2518 Holubova č.o. 2 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/4/2016...
15. Prostor sloužící podnikání v nemovitosti U Šalamounky 2664/2, Praha 5 – Smíchov
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/15/2016...
5. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu nemovitostí v areálu Rehabilitační klinika Malvazinky
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/5/2016...
16. Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemků parc. č. 56/17 a 480/3, k.ú. Motol, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/16/2016...
6. Žádost o stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Jinonice (Karlova Univerzita v Praze – Fakulta sociálních věd)
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/6/2016...
17. Žádost o stanovisko k doplněnému návrhu směny pozemků v k.ú. Smíchov, družstvo Popelka
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/17/2016...
7. Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 4984/2 a 557/5, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/7/2016...
18. Pronájem prostor sloužících podnikání ev. č. 901 v domě Plzeňská 947/129b, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/18/2016...
8. Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1021/3 a 1023/2, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/8/2016...
19. Pronájem prostor sloužících podnikání jednotky č. 198/101 (ev. č. 903) v domě Plzeňská 198/49, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/19/2016...
9. Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1484/81,k. ú. Košíře ve svěřené správě MČ Praha 5
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/9/2016...
20. Č.p. 278 Štefánikova 40 – žádost o prodej bytu za účelem scelení administrativně rozdělených bytů
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/20/2016...
10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k  tíži pozemku parc. č. 2002/4, k. ú. Košíře, ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost BRG Alfa, s.r.o.
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/10/2016...
21. Č.p. 264 Křížová č.o. 43 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/21/2016...
1. Schválení programu 10. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 08.12.2016, zápisu 8. zasedání VMI konaného dne 10.11.2016, volba ověřovatele
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/1/2016...
11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k  tíži pozemku parc. č. 2002/4, k. ú. Košíře, ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/11/2016...
22. Žádosti o slevy z nájemného – nebytové jednotky v nemovitosti Lidická 291, 292, Praha 5 – Smíchov
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/22/2016...
1. Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1020/4, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/1/2016...
12. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1487/10 pod garáží ve vlastnictví žadatele a části pozemku parc. č. 1487/1 jako příjezdovou cestu, oba k. ú. Smíchov
29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/12/2016...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě