1. Schválení programu 13. zasedání Komise IT

04/01/2017
Zasedání konané dne 19. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/1/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

2. Schválení zápisu 11. a 12. zasedání Komise IT

04/01/2017
Zasedání konané dne 19. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/2/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

3. Schválení ověřovatele zápisu

04/01/2017
Zasedání konané dne 19. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/3/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

4. Schválení termínů Komise IT – 1. pol. roku 2017

04/01/2017
Zasedání konané dne 19. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/4/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

2. Radlická kulturní sportovna

04/01/2017
Zasedání konané dne 21. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/2/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

5. Proxio

04/01/2017
Zasedání konané dne 19. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/5/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

6. Katalog IT služeb

04/01/2017
Zasedání konané dne 19. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/6/2016 Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5...

7. Strategie ICT

04/01/2017
Zasedání konané dne 19. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/7/2016 Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5...

8. Výstup z tiskového prostředí – uniflow za měsíce říjen, listopad 2016

04/01/2017
Zasedání konané dne 19. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/8/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

9. Mobilní aplikace UMČ P5

04/01/2017
Zasedání konané dne 19. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/9/2016 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

7. Udělování výjimek ze stavebních uzávěr na území MČ Praha 5, BD Smíchov

03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/7/2016 Předkladatel: Hamanová...

8. Podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy

03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/8/2016 Předkladatel: Hamanová...

9. Dům Ema- Barrandov, DUR

03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/9/2016 Předkladatel: Hamanová...

10. Různé, diskuze

03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/10/2016 Předkladatel: Hamanová...

11. Volumetrická studie – Vltavský břeh – analýza potenciálu a návrh rozvoje

03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/11/2016 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení programu 14. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/1/2016 Předkladatel: Hamanová...

2. Schválení zápisu 13. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/2/2016 Předkladatel: Hamanová...

3. Schválení zápisu 2. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5

03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/3/2016 Předkladatel: Hamanová...

4. Volba ověřovatele zápisu 14. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/4/2016 Předkladatel: Hamanová...

5. Rozhodnutí o neveřejné části jednání VÚR

03/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 29. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/5/2016 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě