6. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a zdaňované činnosti správní firmy Strabag a.s. na rok 2016
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/6/2016 Předkladatel: Trojánek Jan, radní...
1. Schválení zápisu 19. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu 20. zasedání FV, Schválení programu 20. zasedání FV
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 20/1/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
2. Návrh rozpočtu 2017 Odboru sociálních věcí
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/2/2016 Předkladatel: Návrh rozpočtu 2017...
7. Návrh termínů zasedání Finančního výboru v roce 2017
25/01/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 22/7/2016 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen...
1. Schválení programu 7. zasedání VK
25/01/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 16. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/1/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr.,...
1. Schválení programu 13. zasedání, schválení zápisu z 12. zasedání a volba ověřovatele zápisu z 13. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5
18/01/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/1/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
2. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období od 1.10. do 30.11.2016
18/01/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/2/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
3. Kontrola plnění plánu Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2016
18/01/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/3/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
4. Různé
18/01/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/4/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
2. Volba ověřovatele zápisu
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/2/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
5. Využití aplikace lepší místo pro MČ Praha 5
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/5/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
2. Schválení programu 10. zasedání VPEU
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 30. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...
3. Schválení zápisu ze 7. zasedání VŽP
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/3/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
6. Komunitní zahrady – forma podpory pro vnitrobloky ve správě MČ Praha 5
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/6/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
3. Schválení ověřovatele/telky zápisu
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 30. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...
4. Investiční akce Odboru správy veřejného prostranství a zeleně pro rok 2017
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/4/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
7. Různé – diskuse k zveřejňování podkladů pro zasedání VŽP
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/7/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
4. Podpora podnikání
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 30. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení...
5. Posouzení varianty odsvěření parků ze správy MČ Praha 5
09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/5/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
1. Schválení zápisu 10. zasedání VPEU
09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě