7. Podpora podnikání

09/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 5. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení...

6. Spolek Hájovna

09/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/6/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

8. Různé

09/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 5. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení...

7. Usedlost Cibulka

09/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/7/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

8. Magical places

09/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/8/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

9. Čestné občanství pro rok 2016 – návrhy významných osobností

09/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/9/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

10. Česká mše vánoční J.J. Ryby – finanční podpora spojená se záštitou V. Čahoje radního pro kulturu

09/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/10/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

1. Schválení zápisu 5. zasedání VPEU

09/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 5. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení...

1. Návrh programu 18. zasedání Komise bytové

07/11/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

2. Volba ověřovatele zápisu z 18. zasedání Komise bytové

07/11/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/2/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Schválení zápisu ze 17. zasedání Komise bytové

07/11/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/3/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

07/11/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/4/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu

07/11/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 18/5/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Různé

04/11/2016
Zasedání konané dne 1. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/5/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

1. Schválení zápisu 9. zasedání

04/11/2016
Zasedání konané dne 1. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/1/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

2. Schválení programu 10. zasedání

04/11/2016
Zasedání konané dne 1. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/2/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

3. Volba ověřovatele/ověřovatelky zápisu

04/11/2016
Zasedání konané dne 1. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/3/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

4. Aktuality o klientech

04/11/2016
Zasedání konané dne 1. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/4/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

1. Schválení programu 01. mimořádného zasedání KD RMČ Praha 5

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu z 07. zasedání KD RMČ Praha 5

02/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako mimořádné číslo usnesení 1/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě