2. Schválení zápisu z 01. mimořádného zasedání KD RMČ Praha 5

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/2/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

3. Schválení zápisu z 02. mimořádného zasedání KD RMČ Praha 5

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/3/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

4. Volba ověřovatele zápisu

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/4/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

5. Organizace zasedání Komise dopravní RMČ Praha 5

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/5/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

6. Městská zahrada a naučně výukové centrum Barrandov

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/6/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

7. Dům EMA – Barrandov, DUR

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/7/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

8. Studie propojení ulice Výmolovy s ulicí Kutvirtovou v k. ú. Radlice

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/8/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

9. Provoz v ulici Ke Klimentce u Baďánek

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/9/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

11. Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého na Zlíchově

09/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/11/2016 Předkladatel: možnosti výzdoby hlavní zasedací místnosti...

2. Schválení zápisu 6. zasedání VPEU

09/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 5. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení...

1. Schválení zápisu z 9 zasedání KKaOP

09/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/1/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

12. Diskuze, různé

09/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/12/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

3. Schválení programu 7. zasedání

09/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 5. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení...

2. Schválení programu 10. zasedání komise pro kulturu a obnovu památek

09/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/2/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

4. Schválení ověřovatele/lky zápisu

09/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 5. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení...

3. Program regenerace

09/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/3/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

5. EU fondy

09/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 5. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení...

4. Pomník padlým Zlíchov

09/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/4/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

6. Zahraniční vztahy

09/11/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 5. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení...

5. Dotační programy v oblasti kultury a památek

09/11/2016
Zasedání konané dne 26. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/5/2016 Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě