2. Registr rizikových objektů

28/11/2016
Zasedání konané dne 15. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/2/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

3. Statistika od MP Praha 5

28/11/2016
Zasedání konané dne 15. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/3/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

4. Statistika od PČR, OŘ II

28/11/2016
Zasedání konané dne 15. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/4/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

5. Statistika od HZS Praha, stanice 07

28/11/2016
Zasedání konané dne 15. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/5/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

6. Různé

28/11/2016
Zasedání konané dne 15. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/6/2016 Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní...

1. Schválení zápisu z 20. zasedání

23/11/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 21/1/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

2. Schválení ověřovatele zápisu z 21. zasedání

23/11/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 21/2/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

3. Schválení programu 21. zasedání

23/11/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 21/3/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

4. Schválení line-upu dvojčísla Pětky na prosinec/leden

23/11/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 21/4/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

5. Jednání o ukončení smlouvy o poskytování služeb společností Big Bang Media s.r.o.

23/11/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 21/5/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

6. Předložení finančního plánu po měsících resp. informací o výdajích, spojených s vydáváním časopisu Pětka (náklady na tisk, na grafika, personální náklady redakce, náklady na distribuci) – vedoucí Odboru KST Mgr. Adéla Veverková

23/11/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 21/6/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

7. Různé

23/11/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 21/7/2016 Předkladatel: Komárková Petra, Mgr.,...

Pozvánka na 11. zasedání Komise IT konané dne 21. 11. 2016

22/11/2016
Soubor je k dispozici ke stažení v příloze.

1. Schválení programu 11. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

21/11/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 31. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/1/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

2. Schválení zápisu z 10. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

21/11/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 31. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/2/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

3. Kontrola plnění plánu na rok 2016 Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

21/11/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 31. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/3/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

4. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období od 1.8. do 30.9.2016

21/11/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 31. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/4/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

5. Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 10.9. do 31.10.2016

21/11/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 31. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/5/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

6. Různé

21/11/2016
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 31. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/6/2016 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

1. Schválení programu 08. zasedání KD RMČ Praha 5

14/11/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/1/2016 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě