2. Pomník Zlíchov

07/12/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/2/2016 Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise...

1. Zhodnocení výstavy Bořka Šípka v galerii Portheimka

07/12/2016
Zasedání konané dne 23. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/1/2016 Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise...

7. Žádost o posunutí začátku nájmu bytu

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/7/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

3. Spolek Hájovna a podpora projektu komunitní zahrady

07/12/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/3/2016 Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise...

2. Diskuze, různé

07/12/2016
Zasedání konané dne 23. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/2/2016 Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise...

8. Žádost o slevu z nájemného z důvodu špatného stavu oken

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/8/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

4. Rozpočet v oblasti kultury a památek na rok 2017

07/12/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/4/2016 Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise...

3. Podpora galavečera při zahájení filmového festivalu FEBIOFEST 2017

07/12/2016
Zasedání konané dne 23. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/3/2016 Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise...

9. Využití volných opravených bytů

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/9/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

5. Program regenerace

07/12/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/5/2016 Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise...

4. Oprava sochy sv. jana Nepomuckého na Zlíchově

07/12/2016
Zasedání konané dne 23. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/4/2016 Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise...

10. Žádost o snížení nájemného z důvodu budování půdní vestavby v domě

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/10/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Oprava secesních fresek na domě na Janáčkově nábřeží č.31

07/12/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/6/2016 Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise...

5. Pomník Zlíchov

07/12/2016
Zasedání konané dne 23. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/5/2016 Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise...

11. Žádosti o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/11/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

7. Schválení programu 11. zasedání KKaOP

07/12/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/7/2016 Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise...

1. Návrh programu 19. zasedání Komise bytové

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/1/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

6. Zápůjčky a pojištění uměleckých děl

07/12/2016
Zasedání konané dne 23. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/6/2016 Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise...

12. Různé

07/12/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 19/12/2016 Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda...

8. Schválení zápisů z 9. a 10. zasedání KKaOP

07/12/2016
Zasedání konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/8/2016 Předkladatel: M. Bednář zastupitel, předseda Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě