1. Návrh programu 5. zasedání Komise obchodních aktivit Rady MČ Praha 5
06/09/2016
Zasedání konané dne 8. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/1/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva,...
2. Schválení zápisu z 3. zasedání Komise obchodních aktivit Rady MĆ Praha 5
06/09/2016
Zasedání konané dne 8. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/2/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva,...
3. Návrh ověřovatele zápisu 5. zasedání Komise obchodních aktivit Rady MČ Praha ř
06/09/2016
Zasedání konané dne 8. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/3/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva,...
4. Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč
06/09/2016
Zasedání konané dne 8. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/4/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva,...
5. Pravidla pronájmu nebytových prostor – prostor sloužících podnikání
06/09/2016
Zasedání konané dne 8. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/5/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva,...
6. Další postup ve věci pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 – Smíchov
06/09/2016
Zasedání konané dne 8. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/6/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva,...
8. Různé
06/09/2016
Zasedání konané dne 8. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/8/2016 Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě