1. Schválení zápisu 20. zasedání FV Schválení programu 21. zasedání FV

18/11/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 1. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 21/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Přehled rozpočtových opatření

18/11/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 1. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 21/2/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

3. Záměr změny nájemní smlouvy v názvu organizace OSA Panda Praha na Kynologický spolek Panda, z.s. – parc. č. 386/1, k.ú. Motol

05/11/2014
Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Změna smluvních ujednání – pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Jindřicha Plachty 57/29, Praha 5

05/11/2014
Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva,...

5. Pronájem parkovacího stání ve společném vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu

05/11/2014
Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

6. Prodloužení Smlouvy o podnájmu parkovacího stání na 1 parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Českou spořitelnu, a. s.

05/11/2014
Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

7. Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a nájemcem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5

05/11/2014
Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/7/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva,...

1. Záměr uzavření nových nájemních smluv pronájmu částí pozemků užívaných společnostmi euroAWK s.r.o. a ORIS Praha s.r.o. ke sjednocení výše nájemného

05/11/2014
Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva,...

2. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1795/1, k.ú. Hlubočepy – K&S DIESEL ČERPADLA s.r.o.

05/11/2014
Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva,...

2. 2) Schválení programu 4. zasedání KTOVS

03/11/2014
Zasedání konané dne 2. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/2/2014 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 2)...

3. 3) Internetový portál

03/11/2014
Zasedání konané dne 2. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/3/2014 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 3)...

4. 4) Kontrola aktuálnosti internetového portálu

03/11/2014
Zasedání konané dne 2. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/4/2014 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 4)...

5. 5) Informace o způsobu evidenci docházky zastupitelů na ZMČ (2010-2014).

03/11/2014
Zasedání konané dne 2. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/5/2014 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 5)...

6. 6) Informace o prostoru pro vyjádření zastupitelů ve zpravodaji Pětka (9/2013-9/2014).

03/11/2014
Zasedání konané dne 2. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/6/2014 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 6)...

1. 1) Kontrola zápisu 3. zasedání KTOVS

03/11/2014
Zasedání konané dne 2. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/1/2014 Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva 1)...

2. Zápis z 9. zasedání Komise sportu

21/10/2014
Zasedání konané dne 5. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/2/2014 Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Návrhy na rozdělení finančních prostředků z nevyčerpaných grantů – VK Smíchov

21/10/2014
Zasedání konané dne 5. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/3/2014 Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva...

4. Různé

21/10/2014
Zasedání konané dne 5. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/4/2014 Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Program 11. zasedání Komise sportu

21/10/2014
Zasedání konané dne 7. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/1/2014 Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Zápis z 10. zasedání Komise sportu

21/10/2014
Zasedání konané dne 7. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/2/2014 Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě