1. Schválení programu 1.zasedání Výboru dopravy

18/12/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Schválení termínů konání Výboru dopravy v následujícím I. pololetí 2015 (14.1., 11.2., 11.3., 8.4.,13.5., 10.6. a 8.7.)

18/12/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Předložení dlouhodobého přehledu průběžných akcí Odboru dopravy

18/12/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

4. Informace o řešení dopravní situace ul. Na pláni; anketa

18/12/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

5. Předložení podkladů pro zóny placeného stání (podklady jsou uloženy na odkaze – http://uloz.to/x5AD2xhn/zps-zip , Heslo – zps1)

18/12/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

6. Schválení počtu místopředsedů Výboru dopravy a jejich jmenování

18/12/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

7. Provoz autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) č. 123

18/12/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

8. Jmenování ověřovatele zápisu 1.zasedání Výboru dopravy

18/12/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/8/2014 Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Informace – plán činnosti

15/12/2014
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

1. Ověřovatel zápisu

15/12/2014
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

2. Schválení programu 1. zasedání KZaEUf

15/12/2014
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

3. Představení členů komise

15/12/2014
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

4. Termíny

15/12/2014
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

5. Statut KZaEUF

15/12/2014
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

6. Diskuse

15/12/2014
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva...

2. Stanovení počtu místopřesedů VMI ZMČ Praha 5,volba místopředsedů

03/12/2014
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 4. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014...

3. Návrh statutu VMI ZMČ Praha 5

03/12/2014
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 4. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014...

4. Schválení termínu jednání Výboru majetku a investic za I.pololetí 2015

03/12/2014
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 4. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014...

1. Volba ověřovatele zápisu

03/12/2014
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 4. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014...

3. Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

18/11/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 1. 10. 2014 jako řádné číslo usnesení 21/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě