2. Schválení programu 1. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Kreidl...

3. Stanovení počtu místopředsedů VÚR ZMČ Praha 5

14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Kreidl...

4. Volba místopředsedů VÚR ZMČ Praha 5

14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Kreidl...

5. Návrh statutu Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Kreidl...

1. Schválení zápisu 1. zasedání MK-RR

14/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Suchel Jakub, předseda komise mediální...

6. Návrh zadání změn vlny CVZ V týkající se území MČ Praha 5

14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Kreidl...

2. Schválení programu 2. zasedání

14/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

7. Diskuse

14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: Kreidl...

1. Schválení programu 1. Komise stavební

09/01/2015
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...

2. Vyjádření k Žádosti “Viladomy na Farkáně I”

09/01/2015
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...

3. Různé

09/01/2015
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...

1. Úvod a schválení programu

09/01/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

2. Volba ověřovatele zápisu

09/01/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

3. Volba počtu místopředsedů Volba místopředsedů

09/01/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

4. Termíny zasedání na 1. pololetí 2015

09/01/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

5. Plán činnosti v 1. pololetí 2015

09/01/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

7. Návrh Statutu komise pro kulturu a památky

06/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

8. Různé – výtvarná soutěž pro děti

06/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/8/2014 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

1. Představení členek a členů komise, schválení programu

06/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

2. Volba ověřovatele zápisu

06/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě