6. Kontrola vyúčtování grantů “Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5”

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 8. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 42/6/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

10. Kontrola realizace projektu e-Government

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 38/10/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

1. Program

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 40/1/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

3. Zápis

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 36/3/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

3. Volba ověřovatele zápisu

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

7. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 39/7/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

7. Kontrola vyřizování petic za I. pololetí 2014 a porovnání petic za období 2011 – 2014

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 8. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 42/7/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

11. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 38/11/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

2. Zápis z 39. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 40/2/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

4. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 36/4/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

4. Stanovení termínů zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

1. Program

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 38/1/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

8. Kontrola vyřizování interpelací za I. pololetí 2014

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 8. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 42/8/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

1. Program

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 37/1/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

3. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 40/3/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

5. Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2013

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 36/5/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

5. Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

2. Kontrola transparence grantů, darů dle usnesení ZMČ P5 4/2/2011/1.2

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 38/2/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

9. Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2014

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 8. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 42/9/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

2. Různé:

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 37/2/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě