3. Záměr pronájmu pozemků parc. č. 386/6, 386/17 a 386/5, k.ú. Motol společnosti LALASA spol. s r.o., a úhrada bezdůvodného obohacení

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

8. Odpis pohledávek za nájemci NP nad 100 tis. Kč

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/8/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a nájemcem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

9. Nové nabídkové řízení na pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/9/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva,...

5. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 5043/5, k.ú. Smíchov společnosti České přístavy, a.s., s úhradou bezdůvodného obohacení 3 roky zpětně

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

10. Výpověď Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti Štefánikova 259/51, Praha 5 z důvodu nehrazení nájemného

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/10/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

6. Žádost nájemce – obch. firmy OTAKAR, s.r.o. o prodloužení doby tvání nájmu prostoru sloužícího podnikání Vítězná 13/531, Praha 5

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

11. Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání – objekt navazující na nemovitost Stroupežnického 493/10, Praha 5

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/11/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Lesnická 1155/8, Praha 5 – Smíchov; na základě zrealizovaného nabídkového řízení

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

12. Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 1020/118, 1020/117, 1020/114 a 1020/119, k. ú. Hlubočepy SVJ Renoirova 622

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/12/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Záměr pronájmu části pozemků parc.č. 1512/1, k.ú. Košíře a 2043/201, k.ú. Hlubočepy společnosti euroAWK s.r.o.

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

13. Pozemek parc. č. 265/1 a 266, k.ú. Smíchov – žádost o povolení průjezdu Lidická 18/797

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/13/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Žádost společnosti VM PUB s.r.o. o snížení nájemného za prostor sloužící podnikání Radlická 112/2070, Praha 5

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Návrh na podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti Plzeňská 452/167, Praha 5, nájemci ELNAKO EU, a.s.

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

15. Projednání pořízení informačního CD pro Prahu 5

25/09/2014
Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/15/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

10. Rekapitulace

25/09/2014
Zasedání konané dne 4. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/10/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

9. Aktuální finanční situace

25/09/2014
Zasedání konané dne 18. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/9/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Návštěva Saugues

25/09/2014
Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/5/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

2. Schválení zápisu minulého zasedání

25/09/2014
Zasedání konané dne 4. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/2/2014 Předkladatel: Ing. Jiří Vitha Schválení zápisu...

16. Trogir

25/09/2014
Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/16/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě