1. Schválení programu 17. zasedání
01/10/2014
Zasedání konané dne 5. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
11. Projednání pořízení informačního CD o Praza 5
01/10/2014
Zasedání konané dne 15. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/11/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
2. Schválení zápisu 16. zasedání
01/10/2014
Zasedání konané dne 5. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
1. Schválení programu
01/10/2014
Zasedání konané dne 15. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/1/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
12. Trogir
01/10/2014
Zasedání konané dne 15. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/12/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
3. Hodnocení čísla 9/2014 Pětka pro vás
01/10/2014
Zasedání konané dne 5. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
2. Schválení zápisu 17. zasedání KZS EUF
01/10/2014
Zasedání konané dne 15. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/2/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
13. Informace o služební cestě na Festival etnických minorit
01/10/2014
Zasedání konané dne 15. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/13/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
4. Podněty do následujícího čísla
01/10/2014
Zasedání konané dne 5. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
3. Informace o projektech
01/10/2014
Zasedání konané dne 15. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/3/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
5. Plánované akce MČ Praha 5
01/10/2014
Zasedání konané dne 5. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
4. Ukončení výstavy a odvoz obrazů G. Doichitta
01/10/2014
Zasedání konané dne 15. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/4/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
6. Různé
01/10/2014
Zasedání konané dne 5. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
5. Návštěva Saugues
01/10/2014
Zasedání konané dne 15. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/5/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
6. SMOCR – spolupráce se Srbskem a Bosnou
01/10/2014
Zasedání konané dne 15. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/6/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...
5. Pronájem garáže ev. č. 903 postavené na pozemku parc. č. 835/10, k.ú. Jinonice v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance na základě zveřejněného záměru
29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
1. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1795/1, k.ú. Hlubočepy – K&S DIESEL ČERPADLA s.r.o.
29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
6. Záměr pronájmu volného nebytového prostoru – garáže v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce, Praha 5
29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
2. Uzavření Dohody o provedení změny stavby – oprava pavilonu D, se společností Medifin a.s., IČ 62416804, nájemcem části areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5
29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
7. Žádost o prominutí příslušenství nájemcům NP
29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/7/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě