3. ČSOB Radlická

06/10/2014
Zasedání konané dne 4. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/3/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Schválení programu 10. KUR

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/1/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. Žádost nájemce – obch. firmy OTAKAR, s.r.o. o prodloužení doby tvání nájmu prostoru sloužícího podnikání Vítězná 13/531, Praha 5

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva,...

2. Schválení programu 14. KUR

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/2/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

4. Prokopské údolí – rezidence Trilobit. 1. doporučení Zastupitelstva, aby RMČ přehodnotila své stanovisko v bodě I. 1. svého usnesení č. 21/843/2013 k obytnému souboru Prokopské údolí (stanovisko KUR)

06/10/2014
Zasedání konané dne 4. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/4/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

2. Casua – Koncepční rozvaha – prezentace

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/2/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

4. Záměr pronájmu pozemků parc. č. 386/6, 386/17 a 386/5, k.ú. Motol společnosti LALASA spol. s r.o., a úhrada bezdůvodného obohacení

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva,...

3. Administrativní budova Košířská brána

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/3/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

5. Přístavba bloku “D” hotelu Golf na pozemku č. parc. 387/2, 387/22, 386/3, 387/6 v k. ú. Motol, při ul. Plzeňská, Praha 5 – Motol

06/10/2014
Zasedání konané dne 4. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/5/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. Problematika MÚK Řeporyjská

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/3/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

5. Záměr prodloužení doby trvání Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 278/40, Praha 5

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Prověřovací objemová studie dostavby areálu Turbova

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/4/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

6. BD Hlubočepy, doplnění žádosti o vydání ÚR

06/10/2014
Zasedání konané dne 4. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/6/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 19. zasedání FV Schválení programu 20. zasedání FV

02/10/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 20/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014

02/10/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 20/2/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

3. Přehled rozpočtových opatření

02/10/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 17. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 20/3/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

7. Aktuální finanční situace

01/10/2014
Zasedání konané dne 15. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/7/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

8. Rekapitulace

01/10/2014
Zasedání konané dne 15. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/8/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

9. Koncepce

01/10/2014
Zasedání konané dne 15. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/9/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

10. Seminář pro Arad na téma Historie, správa domů, splavnění toků

01/10/2014
Zasedání konané dne 15. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/10/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě