3. Plán Pětky pro vás

07/10/2014
Zasedání konané dne 19. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 18/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Schválení zápisu 9. KUR

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/4/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

6. Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 1301/24, Praha 5

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/6/2014 Předkladatel: Kolovratová Marie, členka zastupitelstva Záměr...

5. Rezidence Staropramenná

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/5/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

7. Různé

06/10/2014
Zasedání konané dne 4. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/7/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

6. Novostavba zastřešené zahrady s modlitebnou pro účel dodatečného stavebního povolení

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/6/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. 12. KUR byla z důvodu neusnášeníschopnosti zrušena

06/10/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/1/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

7. Přístavba bloku “D” hotelu Golf na pozemku č. parc. 387/2, 387/22, 386/3, 387/6 v k. ú. Motol, při ul. Plzeňská, Praha 5 – Motol

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/7/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 10. KUR

06/10/2014
Zasedání konané dne 26. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/1/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

8. Multifunkční soubor – BD Jinonice

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/8/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 11. KUR

06/10/2014
Zasedání konané dne 26. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/2/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

9. Zrušení záměru stavby Rezidence Na Zatlance, Praha 5, Smíchov

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/9/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. Prokopské údolí – rezidence Trilobit. 1. Doporučení zastupitelstva, aby RMČ přehodnotila své stanovisko v bodě I. 1. svého usnesení č. 21/843/2013″ k obytnému souboru Prokopské údolí (stanovisko KUR)

06/10/2014
Zasedání konané dne 26. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/3/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Schválení programu 13. KUR

06/10/2014
Zasedání konané dne 4. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/1/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

4. Přístavba bloku ,,D” hotelu Golf na pozemku č. parc. 387/2, 387/22, 386/3, 387/6 v k. ú. Motol, při ul. Plzeňská, Praha 5 – Motol

06/10/2014
Zasedání konané dne 26. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/4/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 5043/5, k.ú. Smíchov společnosti České přístavy, a.s., s úhradou bezdůvodného obohacení 3 roky zpětně

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva,...

2. Waltrovka, Projekt Mechanica, DUR

06/10/2014
Zasedání konané dne 4. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/2/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

5. Různé

06/10/2014
Zasedání konané dne 26. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/5/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

2. Uzavření Dohody o provedení změny stavby – oprava pavilonu D, se společností Medifin a.s., IČ 62416804, nájemcem části areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva,...

1. Schválení zápisu 10., 11., 12. a 13. KUR

06/10/2014
Zasedání konané dne 18. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/1/2014 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě