1. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 215, k.ú. Smíchov ve dvoře domu Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 pro umístění invalidního vozíku
05/06/2014
Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
2. Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání Malátova 11/434, k.ú. Smíchov, Praha 5 na základě žádosti p. Mykoly Kotelyuka
05/06/2014
Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
3. Žádost nájemce NP Staropramenná 9/547, Praha 5 spol. RENECAR PRAHA s.r.o. o snížení nájemného
05/06/2014
Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
4. Žádost o skončení nájmu garáže v ul. Na Konvářce dohodou
05/06/2014
Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
5. Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání ev.č. 903 v nemovitosti Švédská 1845/37 a Švédská 1844/35, vše k.ú. Smíchov – Praha 5
05/06/2014
Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
6. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Lidická 276/36, Praha 5 na základě zveřejněného nabídkového řízení
05/06/2014
Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
7. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy v osobě nájemce na pronájem nebytového prostoru – garáže v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce
05/06/2014
Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/7/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
8. Žádost o prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací v prostoru sloužícím podnikání v nemovitosti Zborovská 1188/8, Praha 5
05/06/2014
Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/8/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě