1. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 5043/5, k.ú. Smíchov společnosti České přístavy, a.s., s úhradou bezdůvodného obohacení 3 roky zpětně

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva,...

2. Uzavření Dohody o provedení změny stavby – oprava pavilonu D, se společností Medifin a.s., IČ 62416804, nájemcem části areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva,...

3. Žádost nájemce – obch. firmy OTAKAR, s.r.o. o prodloužení doby tvání nájmu prostoru sloužícího podnikání Vítězná 13/531, Praha 5

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva,...

4. Záměr pronájmu pozemků parc. č. 386/6, 386/17 a 386/5, k.ú. Motol společnosti LALASA spol. s r.o., a úhrada bezdůvodného obohacení

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva,...

5. Záměr prodloužení doby trvání Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 278/40, Praha 5

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

6. Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 1301/24, Praha 5

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/6/2014 Předkladatel: Kolovratová Marie, členka zastupitelstva Záměr...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě