1. Záměry pronájmů volných garáží v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, k.ú. Jinonice

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

12. Uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání za podíl MČ Praha 5 v podílovém domě Štefánikova 338/41, Praha 5 – Smíchov

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/12/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Janáčkovo nábřeží 43/476, k.ú. Smíchov, Praha 5, Jiří Miška, žádost o snížení nájemného

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

13. Žádost Blanky Janíčkové o pronájem dvou tříd v západní polovině budovy Pod Žvahovem 463, Praha 5, za účelem provozování jógového centra

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/13/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Záměr pronájmu volných parkovacích stání ve vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8, Praha 5 v k. ú. Smíchov

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Provedení rekolaudace bývalého bytu správce na nebytové prostory s využitím jako ordinace – Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

5. Cenová mapa a vzor nájemní smlouvy na reklamní zařízení umístěné nad nebytovými prostory ve vlastnictví MČ Praha 5

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

6. Dohoda o skončení podnájemního vztahu na parkovací stání č. 454 v Obchodním centru Nový Smíchov

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

7. Podání výpovědi z nájmu parkovacího stání č. 8 ve vnitrobloku domů K Vodojemu, Praha 5 na pozemku parc. č. 1408/8, k. ú. Smíchov

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/7/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

8. Podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti Zborovská 889/46, Praha 5

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/8/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

9. Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi RS Development s.r.o. a Pro rodinu – rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní škola, o.p.s. na části pozemku parc.č. 1161/1, k.ú. Košíře

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/9/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

10. Uzavření Dohody o provedení změny stavby se společností Pro rodinu, o.p.s., IČ 28414756, nájemcem budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5, k.ú. Košíře

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/10/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

11. Uzavření Dohody o provedení změny stavby se společností Česká spořitelna a.s., IČ 45244782, nájemcem prostor sloužících podnikání umístěných v budově Štefánikova 247/17, Praha 5, k.ú. Smíchov

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/11/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě