4. Informace k projektu “Praha 5 BEZPEČNĚ online” – Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací

16/09/2013
Zasedání konané dne 3. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/4/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA, člen...

5. Různé

16/09/2013
Zasedání konané dne 3. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/5/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA, člen...

1. Schválení zápisu 5. zasedání Komise pro styk s veřejností a ombudsman

16/09/2013
Zasedání konané dne 16. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/1/2013 Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva,...

2. Schválení programu 6. zasedání Komise pro styk s veřejností a ombudsman

16/09/2013
Zasedání konané dne 16. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/2/2013 Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva,...

3. Informace o nových případech

16/09/2013
Zasedání konané dne 16. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/3/2013 Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva,...

4. Různé

16/09/2013
Zasedání konané dne 16. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/4/2013 Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva,...

1. Schválení programu 3. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové

16/09/2013
Zasedání konané dne 3. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/1/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA ,...

2. Schválení zápisu z 2. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová městské části Praha 5 ze dne 10.04.2013

16/09/2013
Zasedání konané dne 3. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/2/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA, člen...

3. Podněty zastupitelů

16/09/2013
Zasedání konané dne 3. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/3/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. MPA, člen...

5. Různé

06/09/2013
Zasedání konané dne 21. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/5/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 9. zasedání KoD

06/09/2013
Zasedání konané dne 21. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/1/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 10. zasedání KoD

06/09/2013
Zasedání konané dne 21. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/2/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Dopravní opatření v ul. Prosluněná a Výhledová, P5

06/09/2013
Zasedání konané dne 21. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/3/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Informace o probíhající opravě komunikací na území MČ P5 z prostředků MČ P5 (tzv. chodníkový program)

06/09/2013
Zasedání konané dne 21. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/4/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Novy dokument

04/09/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/1/2013 Předkladatel: Novy dokument Finanční...

8. Záměr pronájmu volného nebytového prostoru ve dvorním traktu nemovitosti Svornosti 1/1497, Praha 5 na pozemku parc. č. 542, k.ú. Smíchov

02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/8/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

9. Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a bývalým nájemcem nebytového prostoru v domě Ostrovského 33/2, Praha 5 panem Josefem Koudelou

02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/9/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

10. Pronájem volných nebytových prostor v nemovitosti č.p. 951, k.ú. Košíře, Plzeňská 125, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu dle usnesení RMČ z 9.7.2013

02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/10/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

11. Žádost o změnu užívání nebytového prostoru v domě Štefánikova 3/61, Praha 5

02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/11/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Pronájem NP – komerční využití, umístěných v poliklinice Brrandov, Krškova 807, Praha 5, o celkové výměře 39,4 m2, na základě vyvěšeného záměru pronájmu

02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/1/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě