10. Pozice KŽP k situaci zástavby parku Na pláni

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/10/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

11. Další zasedání komise proběhne 23.9.2013.

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/11/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

1. Schválení programu 7. KŽP

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/1/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

12. Schválení zápisu zasedání 7. KŽP

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/12/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

2. Schválení zápisu ze 4. – 5. KŽP

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/2/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 4. KŽP

18/09/2013
Zasedání konané dne 17. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/1/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

3. Granty 2012

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/3/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 5. KŽP

18/09/2013
Zasedání konané dne 17. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/2/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

4. Granty 2013

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/4/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

3. Vyúčtování grantů za rok 2012

18/09/2013
Zasedání konané dne 17. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/3/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

5. Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/5/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

4. Stížnost pana Ing. Formánka – nesouhlas s kácením na pozemku parc.č. 1484/82

18/09/2013
Zasedání konané dne 17. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/4/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

6. Informace k záchranné stanici MHMP v Jinonicích

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/6/2013 Předkladatel: Ing. Jiří Vitha Informace k záchranné...

5. Stížnost na projekt bytových domů firmy Geosan v parku Na pláni – pan Lepšík – shrnutí

18/09/2013
Zasedání konané dne 17. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/5/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

2. Schválení zápisu 8. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

17/09/2013
Zasedání konané dne 29. 7. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 9/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Projednání materiálu do RMČ – účast na Svatoštěpánském turnaji v kopané v Budapešti-Újbudě

17/09/2013
Zasedání konané dne 29. 7. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 9/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

4. Projednání materiálu do RMČ – prezentace MČ Praha 5 na webových stránkách

17/09/2013
Zasedání konané dne 29. 7. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 9/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Různé

17/09/2013
Zasedání konané dne 29. 7. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 9/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

6. Projednání materiálu do RMČ – Setkání partnerských měst u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví

17/09/2013
Zasedání konané dne 29. 7. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 9/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Schválení programu 9. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

17/09/2013
Zasedání konané dne 29. 7. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 9/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě