1. Informace odboru bytů a privatizace

19/09/2013
Zasedání konané dne 7. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

4. Podání návrhu na insolvenci vůči společnosti Agentura Praha 5

19/09/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 4. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

3. Žádost o souhlas s přihlášením do společné domácnosti

19/09/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 20/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Omezení pouliční umělecké veřejné produkce (Busking) na vybraném území MČ P5

19/09/2013
Zasedání konané dne 18. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/6/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Žádosti o pronájem jiného obecního bytu

19/09/2013
Zasedání konané dne 7. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

5. Přehled rozpočtových opatření

19/09/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 4. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/5/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

4. Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy

19/09/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 20/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Různé

19/09/2013
Zasedání konané dne 18. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/7/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Informace o přijetí/nepřijetí nabídek bytů

19/09/2013
Zasedání konané dne 7. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/3/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

5. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

19/09/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 20/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Nabídka tří uvolněných bytů

19/09/2013
Zasedání konané dne 7. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/4/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

6. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

19/09/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 20/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Informace 1. zástupce starosty MČ Praha 5 JUDr. P. Lachnita

19/09/2013
Zasedání konané dne 7. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/5/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

7. Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

19/09/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 20/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Výjezdní zasedání – návštěva Intervenčního centra Praha 5

19/09/2013
Zasedání konané dne 24. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

8. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

19/09/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 20/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Přírodní park Košíře Motol (regulační studie pro Park Vidoule)

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/7/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

6. Informace k stanovisku MČ Praha 5 k návrhu zadání celoměstský významných změn ÚPn CVZ IV

18/09/2013
Zasedání konané dne 17. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/6/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

8. Nominace zástupce za KŽP do poradní skupiny pro cyklistiku na P5

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/8/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

9. Pozice KŽP k návrhu HMP zmenšit území Významného krajinného prvku Spiritka

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/9/2013 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě