5. BD Na Vysoké, studie
13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/5/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
4. Program 19. KUR
13/01/2014
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/4/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
6. Pechlátova č.p.96/19 – výjimečně přípustné využití části stavby v území OB pro malé ubytovací zařízení
13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/6/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
5. “Bellevue residence Grafická”, žádost o změnu stanoviska k umístění stavby
13/01/2014
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/5/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
7. Discgolf Ladronka
13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/7/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
6. Radlická radiála – MÚK Řeporyjská
13/01/2014
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/6/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
8. Podněty na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚPn)
13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/8/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
7. Aktualizace č. 1 ZUR HMP
13/01/2014
Zasedání konané dne 5. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/7/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
9. Různé
13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/9/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
1. Barrandov Kaskády VI, VII, IX, DUR
13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 18/1/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...
1. Žádosti o slevu z nájmu bytu
09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Žádost o souhlas s přihlášením další osoby do bytu
09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
1. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy, žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a žádost o prodloužení smlouvy o poskytnutí přístřeší
09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Žádost o změnu jména nájemce a zároveň o rozšíření nájemní smlouvy z důvodu privatizace
09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
3. Opětovné prominutí poplatku z prodlení ze splátkových dohod
09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
4. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
5. Žádost o prominutí nákladů řízení
09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
6. Informace o exekucích na vyklizení bytů za rok 2013
09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
7. Návrhy na podání výpovědí z nájmu bytů
09/01/2014
Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 28/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...
2. Schválení zápisu z 9. KŽP
08/01/2014
Zasedání konané dne 11. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/2/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě