5. Návrh 1. verze rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2014

24/09/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

1. Schválení zápisu 18. zasedání FV, Schválení programu 19. zasedání FV

24/09/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

24/09/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

3. Přehled rozpočtových opatření

24/09/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/3/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

4. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013

24/09/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 19/4/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

4. “Cihlářka” podnět na změnu ÚPn

23/09/2013
Zasedání konané dne 8. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/4/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

5. “Bytový dům Vrchlického 10, Praha 5”

23/09/2013
Zasedání konané dne 8. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/5/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

6. “Různé”

23/09/2013
Zasedání konané dne 8. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/6/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. Plavební komora Praha – Staré město

23/09/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/3/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

4. Zahradní restaurace, studie

23/09/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/4/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

5. Aktualizované stanovisko k podnětům na pořízení změny ÚPn

23/09/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/5/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

6. Stanovisko k dalším podnětům na pořízení změny ÚPn

23/09/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/6/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

7. “BD v Košířích”, pokračování DUR

23/09/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/7/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. “Rezidence Erbenova”, studie

23/09/2013
Zasedání konané dne 8. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/1/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

8. RŮZNÉ

23/09/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/8/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Zápis z 12. KUR

23/09/2013
Zasedání konané dne 8. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/1/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. “Mozartova Brána”, změna DUR

23/09/2013
Zasedání konané dne 8. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/3/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. Změna vyhlášky č. 5/2013 Sb. HMP – stanovisko k omezení veřejné pouliční produkce na pěší zóně Anděl

20/09/2013
Zasedání konané dne 10. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

4. Informace o akci v Galerii Portheimka – křest knihy dámské poezie

20/09/2013
Zasedání konané dne 10. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/4/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

5. Restaurační zahrádky v památkově chráněném území Prahy – informace

20/09/2013
Zasedání konané dne 10. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě