6. Žádosti o úhradu části nákladů spojených se sepsáním notářského zápisu

27/09/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Žádost o zrušení Dohody o skončení nájmu bytu

27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

27/09/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

8. Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě

27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

8. Žádost o uzavření splátkového dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

27/09/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

9. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

27/09/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/9/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

10. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

27/09/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/10/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Informace o Normativní instrukci MPSV č. 10/2013

27/09/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

27/09/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádost o převedení bytu do režimu CSOP

27/09/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Návrh na pronájem dvou uvolněných bytů

27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Žádost o souhlas s podnájmem části bytu

27/09/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy k bytu

27/09/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 22/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy a změnu jména nájemce na nájemní smlouvě

27/09/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 21/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Ostatní záležitosti – různé

25/09/2013
Zasedání konané dne 2. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/3/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Informace o nabídkách bytů

25/09/2013
Zasedání konané dne 2. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Návrhy na pronájem uvolněných bytů

25/09/2013
Zasedání konané dne 2. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 15/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě