7. Dopravní značení u ZŠ Podbělohorská

05/11/2013
Zasedání konané dne 23. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/7/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

8. Zhoršená práce TSK při údržbě povrchů vozovky

05/11/2013
Zasedání konané dne 23. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/8/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

9. Různé

05/11/2013
Zasedání konané dne 23. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/9/2013 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Záměr pronájmu části POZEMKU parc. č. 5043/5, k.ú. Smíchov firmě České přístavy, a.s.

04/11/2013
Zasedání konané dne 15. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 16/1/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Žádost o ukončení nájmu nebytového prostoru – garáže umístěné na pozemku parc. č. 1531/9, k.ú. Košíře dohodou k 31.10.2013

04/11/2013
Zasedání konané dne 15. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 16/2/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Uznání nákladů vynaložených obch. firmou Vinař spol. s r.o. na zhodnocení NP Hlubočepská 33/2, Praha 5 + vypořádání vzájemných pohledávek na zákl. Dohody o narovnání a návrh obch. firmy Zlatý had, s.r.o. na uzavření nové nájemní smlouvy

04/11/2013
Zasedání konané dne 15. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 16/3/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Návrh spolumajitelů domu na uzavření nájemních smluv ve spolupodílovém domě

24/10/2013
Zasedání konané dne 31. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 25/3/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící

24/10/2013
Zasedání konané dne 31. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 25/4/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Žádost o přechod nájmu bytu

24/10/2013
Zasedání konané dne 31. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 25/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

8. Žádost o uzavření splátkového dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/8/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

24/10/2013
Zasedání konané dne 31. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 25/6/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

9. Žádost o prominutí poplatku z prodlení

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/9/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Žádost o poskytnutí přístřeší

24/10/2013
Zasedání konané dne 31. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 25/7/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

10. Návrh “Zásad bytové politiky MČ Praha 5”

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/10/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Žádost o vrácení části plateb za služby spojené s užíváním bytu

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádost o přechod nájmu bytu

24/10/2013
Zasedání konané dne 17. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 24/2/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

24/10/2013
Zasedání konané dne 31. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 25/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě