7. Návrh RMČ na rozšíření partnerství MČ Praha 5

15/11/2013
Zasedání konané dne 30. 9. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 11/7/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

8. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy z oddělení podpory a řízení projektů OSS

15/11/2013
Zasedání konané dne 30. 9. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 11/8/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

9. Informace o průběhu aktuálních akcí v rámci spolupráce partnerských měst

15/11/2013
Zasedání konané dne 30. 9. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 11/9/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol

14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/3/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

7. Přírodní park Košíře Motol (regulační studie pro Park Vidouli)

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/7/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

5. Podněty

14/11/2013
Zasedání konané dne 8. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/5/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Podněty...

4. Přírodní park Košíře Motol (regulační studie pro Park Vidouli)

14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/4/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

8. VKP Spiritka – Rozhodnutí č. S-MHMP-0843417/2010/OZP-V-650/R-140/2013/Čř

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/8/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

6. TVP5 pro příští období

14/11/2013
Zasedání konané dne 8. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/6/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva TVP5...

5. Petice proti zavážce lomu Požáry II. odpadem

14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/5/2013 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...

9. Různé

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/9/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

7. Různé

14/11/2013
Zasedání konané dne 8. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 18/7/2013 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Různé...

6. Různé

14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/6/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

10. Členové KŽP navrhli konání komise od 15:00 hod. Další zasedání komise proběhne 14.10.2013 od 15:00 hod.

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/10/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 17. zasedání mediální komise

14/11/2013
Zasedání konané dne 25. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/1/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

7. Příští KŽP se uskuteční 11.11.2013 od 16:00 hod, v místnosti č. 330, nám. 14. října.

14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/7/2013 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 18. zasedání Komise mediální

14/11/2013
Zasedání konané dne 25. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/2/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Do KŽP byla dne 25.6.2013 usnesením č. 30/1075/201 jmenována jako řádná členka paní Jana Mrázková.

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

3. Plán Pětky pro vás 11/2013

14/11/2013
Zasedání konané dne 25. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/3/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 8. KŽP

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě