2. Schválení programu 3. zasedání EK 21.3.2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

4. Informace o programech KC Prádelna, Praha 5, Holečkova 38, p. Mgr. Čihák Michal, ředitel zařízení

19/11/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/4/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

3. Průběh návštěvy DNM

19/11/2013
Zasedání konané dne 10. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

6. Návrh RMČ na rozšíření partnerství MČ Praha 5

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Představení projektu, který je zaměřen na romské rodiny s dětmi v raném věku – STŘEP – Mgr. Martina Konvrzková, Lucie Soukupová

19/11/2013
Zasedání konané dne 6. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

6. Různé

19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/6/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

3. Představení Slovanského gymnázia

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

5. Informace o koncepci hl. Města Prahy ve vztahu k integraci cizinců, p. Bc. Surmaj Igor, poradce pro Romy a národnostní menšiny

19/11/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 7/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

7. Rozprava o nákladech zahraniční spolupráce MČ Praha 5 na rok 2014

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/7/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Návrh programu 11. zasedání komise kulturní (výjezdní zasedání)

18/11/2013
Zasedání konané dne 5. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

2. Schválení zápisu z 10. zasedání komise kulturní v r. 2013

18/11/2013
Zasedání konané dne 5. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

3. Agentura Zlatý had – Raudnitzův dům

18/11/2013
Zasedání konané dne 5. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

4. Výstavní plán Galerie Barrandov na školní rok 2013/2014

18/11/2013
Zasedání konané dne 5. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/4/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

5. Různé (informace ze SHS ČMS, ….)

18/11/2013
Zasedání konané dne 5. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 11/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

1. Schválení programu 11. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

15/11/2013
Zasedání konané dne 30. 9. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 11/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

2. Schválení zápisu 10. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

15/11/2013
Zasedání konané dne 30. 9. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 11/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Komunikace s partnerskými městy

15/11/2013
Zasedání konané dne 30. 9. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 11/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

4. Rozprava o nákladech zahraniční spolupráce MČ Praha 5 na rok 2014

15/11/2013
Zasedání konané dne 30. 9. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 11/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Projekt pro seniory – koncept záměru, titul na žádost o grant

15/11/2013
Zasedání konané dne 30. 9. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 11/5/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

6. Různé

15/11/2013
Zasedání konané dne 30. 9. 2013 jako mimořádné číslo usnesení 11/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě