5. Různé

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 3/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

1. Schválení zápisu 5. zasedání EK dne 6.6. 2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

6. Různé

19/11/2013
Zasedání konané dne 6. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/6/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

3. Představení činnosti Dublinského střediska, Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR – JUDr. Jan Slavík

19/11/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

1. Schválení zápisu 1. zasedání EK ze dne 10.1. 2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

2. Schválení programu 6. zasedání EK 11.7.2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

7. Předání informací od Bc. Surmaje, poradce pro Romy a národnostní menšiny (festival KHAMORO, informace z poradního sboru MHMP)

19/11/2013
Zasedání konané dne 6. 6. 2013 jako řádné číslo usnesení 5/7/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

4. Představení činnosti odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie – kpt. PhDr. David Lisztvan, styčný důstojník pro menšiny

19/11/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/4/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

2. Schválení programu 2. zasedání EK 14.2. 2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

3. Informace o projektu MiStra – Mgr. Kosařová

19/11/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

1. Schválení zápisu 3. zasedání EK ze dne 21.3.2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 4. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

5. Představení o.s. Romea – Ján Čonka

19/11/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/5/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

3. Informace o projektech a programech pro národnostní menšiny pořádaných KC Prádelna

19/11/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/3/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

1. Informace o průběhu aktuálních akcí v rámci spolupráce partnerských měst

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

4. Informace o 15. ročníku fotbalového turnaje Tolerance – pí. Alena Fišerová

19/11/2013
Zasedání konané dne 11. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 6/4/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

1. Schválení zápisu 8. zasedání EK ze dne 3. 10. 2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 9/1/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

2. Schválení programu 4. zasedání EK 4.4.2013

19/11/2013
Zasedání konané dne 4. 4. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/2/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

6. Různé

19/11/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 8/6/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

4. Představení projektu Romský Mentor

19/11/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/4/2013 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

2. Schválení programu 12. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 10. 2013 jako řádné číslo usnesení 12/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě