6. Pověření k projednávání záležitostí zahraniční spolupráce MČ Praha 5

02/12/2013
Zasedání konané dne 18. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/6/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

7. Zpráva o činnosti Komise zahraniční spolupráce a fondů EU za období 1. 1. – 30. 9. 2013

02/12/2013
Zasedání konané dne 18. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/7/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

8. Různé

02/12/2013
Zasedání konané dne 18. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/8/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Akce v roce 2014 a  rozprava o nákladech zahraniční spolupráce MČ Praha 5 na rok 2014 – pokračování z 12. zasedání

02/12/2013
Zasedání konané dne 18. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

2. Návrh RMČ na rozšíření partnerství MČ Praha 5 – materiál do RMČ

02/12/2013
Zasedání konané dne 18. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Schválení programu 13. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

02/12/2013
Zasedání konané dne 18. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/1/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

2. Schválení zápisu z 12. zasedání Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

02/12/2013
Zasedání konané dne 18. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/2/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy z oddělení podpory a řízení projektů OSS

02/12/2013
Zasedání konané dne 18. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/3/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

4. Zpráva ze služební cesty pořádané do Budapešti-Újbudy ve dnech 9. – 12. 11. 2013 a Trogiru ve dnech 12. – 15. 11. 2013

02/12/2013
Zasedání konané dne 18. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/4/2013 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Schválení zápisu 22. zasedání FV, Schválení programu 23. zasedání FV

28/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 13. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 23/1/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Přehled rozpočtových opatření

28/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 13. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 23/2/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

3. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a zdaňované činnosti polikliniky Kartouzská pro rok 2013

28/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 13. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 23/3/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

4. Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. – III. čtvrtletí roku 2013

28/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 13. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 23/4/2013 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

5. Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014

28/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 13. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 23/5/2013 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Zápis z 16. KUR

27/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/2/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

8. “Nástavba a stavební úpravy BD”, ul. Kováků 7, DUR

27/11/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 14/8/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. Discgolf Ladronka

27/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/3/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

9. Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1189 v k.ú. Motol, “Přístavba bloku “D” hotelu Golf”

27/11/2013
Zasedání konané dne 19. 9. 2013 jako řádné číslo usnesení 14/9/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Na Valentince, DUR

27/11/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2013 jako řádné číslo usnesení 4/1/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

4. Pechlátova č.p.96/19 – výjimečně přípustné využití části stavby v území OB pro malé ubytovací zařízení

27/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné číslo usnesení 17/4/2013 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě