1. Pozemek pod garáží a přístupová cesta parc.č. 1487/7 a 1487/1, k.ú. Smíchov – ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu s novým vlastníkem garáže
12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/1/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...
2. Pronájem NP č. 034, 032, 021 – komerční využití, o celkové výměře 39,4 m2, umístěných v budově B polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/2/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...
3. Odpis pohledávek z nebytových prostor / dožalování
12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/3/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...
4. Uzavření Dodatku č. 1 k NS ze dne 7.9.2012 z důvodu vybudování výdejny a jídelny v objektu Pod radnicí 152/3, Praha 5 – společnost Pro rodinu o.p.s., zastoupená Bc. Miroslavou Vlčkovou, IČ 28414756
12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/4/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...
5. Pronájem NP č. A328, A329, A330- zdravotnické využití, o celkové výměře 41,1 m2, umístěných ve 3. patře budovy A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/5/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...
6. Pronájem parkovacího stání č. 9 na části pozemku parc. č. 1408/8, k.ú. Smíchov, ul. K Vodojemu, Praha 5 na základě zveřejněného záměru č 83/2012 – žádost Ing. Adolfy Matějcové
12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/6/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...
7. Záměr pronájmu volného NP Staropramenná 27/669, k.ú. Smíchov, Praha 5
12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/7/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...
8. Žádost o uzavření Dodatku č. 5 k NS ze dne 6.8.1996, na pronájem NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, z důvodu změny právní formy nájemce – MUDr. Eva Slavatová a MUDr. Ladislav Kindl
12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/8/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...
9. Návrh na podání výpovědí z nájmů nebytových prostor, Brožíkova 6/281 – Jiří Birhanzl, Plzeňská 125/951 – AICHELBURG s.r.o.
12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/9/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...
10. Odpis pohledávek z pronájmu nebytových prostor
12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/10/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...
11. Uznání nákladů vynaložených obch. firmou Vinař spol. s r.o. na zhodnocení NP Hlubočepská 33/2, Praha 5 + vypořádání vzájemných pohledávek na zákl. Dohody o narovnání a návrh obch. firmy Zlatý had, s.r.o. na uzavření nové nájemní smlouvy
12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 2/11/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě