1. Pronájem NP – komerční využití, umístěných v poliklinice Brrandov, Krškova 807, Praha 5, o celkové výměře 39,4 m2, na základě vyvěšeného záměru pronájmu
02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/1/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
12. Pronájem volného nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 276, k.ú. Smíchov na adrese Lidická 36, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu
02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/12/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
2. Žádost o snížení základního měsíčního nájemného za nebytový prostor v nemovitosti Štefánikova 249/28, Praha 5
02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/2/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
3. Žádost společnosti STENA s.r.o. o odbydlení vložených investic při rekonstrukci nebytového prostoru v nemovitosti Štefánikova 278/40, Praha 5
02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/3/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
4. Žádost společnosti LALASA, spol. s r.o., IČ27367312, nájemce sportovního areálu Nad Hliníkem 1202, Praha 5 o rozšíření předmětu nájmu a úpravu nájemného za užívání sportovního areálu
02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/4/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
5. Žádost obch. firmy Magna Corp, s.r.o., nájemce NP – lékárny v nemovitosti č.p. 531, Vítězná 13, k.ú. Malá Strana, Praha 5 o snížení nájemného
02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/5/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
6. Záměr pronájmu volného nebytového prostoru v nemovitosti Plzeňská 167/452, Praha 5
02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/6/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
7. Záměr pronájmu nebytového prostoru v nemovitosti Stroupežnického 2327/28, Praha 5
02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/7/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
8. Záměr pronájmu volného nebytového prostoru ve dvorním traktu nemovitosti Svornosti 1/1497, Praha 5 na pozemku parc. č. 542, k.ú. Smíchov
02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/8/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
9. Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a bývalým nájemcem nebytového prostoru v domě Ostrovského 33/2, Praha 5 panem Josefem Koudelou
02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/9/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
10. Pronájem volných nebytových prostor v nemovitosti č.p. 951, k.ú. Košíře, Plzeňská 125, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu dle usnesení RMČ z 9.7.2013
02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/10/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
11. Žádost o změnu užívání nebytového prostoru v domě Štefánikova 3/61, Praha 5
02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné číslo usnesení 13/11/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě