1. Žádost o prominutí poloviny dluhu a příslušenství firmy FOXCOM CZECH, a.s. za pronájem pozemku parc. č. 31, k.ú. Smíchov a o ukončení nájemní smlouvy č. 4/0/ZOOA/10 ze dne 2.2.2010
30/07/2013
Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/1/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
2. Výpověď nájemní smlouvy firmy Biolab Praha, s.r.o., na pozemek parc. č. 4359/2, k.ú. Smíchov
30/07/2013
Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/2/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
3. Žádost společnosti tédwa s.r.o. o prodloužení Nájemní smlouvy na pronájem části fasády k umístění reklamního zařízení na nemovitosti Plzeňská 209A/442, PRAHA 5, k.ú. Košíře
30/07/2013
Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/3/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
4. Pronájem volného parkovacího stání ve vnitrobloku domu Lidická 797/18, Praha 5 – na základě zveřejněného záměru
30/07/2013
Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/4/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...
5. Pronájem parkovacích stání ve společném vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu
30/07/2013
Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné číslo usnesení 10/5/2013 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě