1. Žádost o prominutí úroků z prodlení a smluvní pokuty u nájemců NP
23/11/2012
Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/1/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Žádost...
2. Záměr pronájmu 1 m2 POZEMKU parc. č. 1389/1, k.ú. Košíře – firmě ARMAT PRAHA, s.r.o. pro navigační poutač
23/11/2012
Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/2/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Záměr...
3. Český výbor pro UNICEF – dohoda o ukončení nájmu NP ke dni 31.12.2012, zrušení usnesení RMČ ze dne 30.10.2012 a záměr pronájmu 3., 2., 1. patra a přízemí budovy nám. Kinských 741/6, Praha 5, za účelem využití jako kancelářské a obchodní prostory
23/11/2012
Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/3/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Český...
4. Žádost společnosti AeskuLab a.s., IČ 60470488, nájemce NP umístěných v budově A a B polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, o prodloužení stávající nájemní smlouvy ze dne 31.3.1995, ve znění Dodatků č. 1. – 12, o 5 let
23/11/2012
Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/4/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Žádost...
5. Žádost MUDr. Douchové, IČ 49280848, nájemce NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, o rozšíření nájemní smlouvy ze dne 6.8.1996, ve znění Dodatku č. 1.-2. o dalšího nájemce
23/11/2012
Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/5/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Žádost...
6. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru na adrese Nádražní 42/82, Praha 5 v důsledku uzavření Smlouvy o prodeji podniku
23/11/2012
Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/6/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Uzavření...
7. POZEMEK parc. č. 2460/9, k.ú. Smíchov, rozšíření stávající nájemní smlouvy ZO Českého zahrádkářského svazu č. 45 Nad Nikolajkou Dodatkem č.2
23/11/2012
Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/7/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva POZEMEK...
8. Převod nájemní smlouvy na POZEMEK – 8m2 – parc. 124/3, k.ú. Košíře
23/11/2012
Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/8/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Převod...
9. Žádost o snížení základního nájemného za užívání nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 291, k.ú. Smíchov na adrese Lidická 40, Praha 5
23/11/2012
Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/9/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Žádost...
10. Pronájem volného nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 276, k.ú. Smíchov na adrese Lidická 36, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
23/11/2012
Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/10/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Pronájem...
11. Záměr pronájmu nebytového prostoru v suterénu nemovitosti č.p. 442, k.ú. Košíře, Plzeňská 211, Praha 5
23/11/2012
Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/11/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Záměr...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě