2. 2) Schválení zápisu 2. Zasedání KIT

31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

7. Různé

31/08/2016
Zasedání konané dne 19. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/7/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

7. 7) Prezentace opensource řešení

31/08/2016
Zasedání konané dne 26. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/7/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

6. 6) Časový plán zasedání KIT na první půlrok roku 2015

31/08/2016
Zasedání konané dne 22. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/6/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

3. Schválení ověřovatele zápisu

31/08/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

5. Příprava výběrového řízení na dodávku nový PC

31/08/2016
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 10/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

4. 4) Prezentace firmy XANADU a.s.

31/08/2016
Zasedání konané dne 14. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

6. Rešerše používaného software odbory MČ Praha 5

31/08/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/6/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

2. 2) Schválení zápisu 7. Zasedání KIT

31/08/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

3. Schválení plánu zasedání na první půlrok roku 2015

31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

1. Schválení zápisu 14. Zasedání

31/08/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

1. Schválení zápisu z 10. zasedání KIT

31/08/2016
Zasedání konané dne 6. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

8. 8) Různé

31/08/2016
Zasedání konané dne 26. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/8/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

7. 7) Různé.

31/08/2016
Zasedání konané dne 22. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/7/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

4. MS OFFICE

31/08/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

6. Změna pořizování audio a video záznamu na ZMČ

31/08/2016
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 10/6/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

1. 1) Schválení programu 4. Zasedání KIT

31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

7. Příprava nového webu – technické řešení

31/08/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/7/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

3. 3) Posouzení materiálu – Ekonomická analýza využívání služeb poskytovaných společností Xanadu, a.s. s ohledem na možnosti využití vlastních zdrojů ÚMČ Praha 5″

31/08/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

4. 4) Doporučení hlasování per-rolam do jednacího řádu komisí

31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě