3. Volba místopředsedů KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/3/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

6. Revokace usnesení KV ZMČ Praha 5 č. 11/7/2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/6/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

6. Kontrola areálu Pod Žvahovem

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/6/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

2. Schválení zápisu z 9. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/2/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

6. Kontrola areálu TCP Pod Žvahovem

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 13. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/6/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

6. Audit movitého majetku v příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/6/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

4. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období od 01.12.2014 do 31.12.2014

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/4/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

7. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 01.10.2015 – 31.10.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/7/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

7. Kontrola aktuálnosti webových stránek MČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/7/2015 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

4. Prezentace společnosti Tom Computers – systém IDES

31/08/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

7. Projednání zadání pro rozpracování grafické sktruktury webu www.praha5.cz

31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/7/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

1. 1) Schválení programu 3. Zasedání KIT

31/08/2016
Zasedání konané dne 12. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

6. Přístup MČ Praha 5 do struktury “Otevřená města”

31/08/2016
Zasedání konané dne 19. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/6/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

6. 4) Prezentace firmy Gordic spol. s r.o.

31/08/2016
Zasedání konané dne 26. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/6/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

5. 5) Plán činnosti KIT na první půlrok roku 2015

31/08/2016
Zasedání konané dne 22. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

2. Schválení programu 14. zasedání

31/08/2016
Zasedání konané dne 1. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/2/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

4. Změna poskytovatele internetového připojení ÚMČ Praha5

31/08/2016
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 10/4/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

3. 3) Prezentace firmy DATOR3 Services, a.s.

31/08/2016
Zasedání konané dne 14. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/3/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

5. Doporučený postup ukládání interních dokumentů

31/08/2016
Zasedání konané dne 3. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/5/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

1. 1) Schválení programu 8. Zasedání KIT

31/08/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/1/2015 Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě