3. Změny v tržním řádu

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/3/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 16.03.2015 – 30.04.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/3/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

4. Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/4/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

3. Stanovisko k otázce členství v Kontrolním výboru ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 9. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 12/3/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 01.02.2015 – 15.03.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 13. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/3/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 01.05.2015 – 15.07.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/3/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

1. Schválení programu 3. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/1/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

4. Kontrola VZ Revitalizace parku Sady Na Skalce

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/4/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období 01.04.2015 – 30.04.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/4/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

5. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období 27.11.2014 – 15.12.2014

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/5/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

4. Audit movitého majetku a audit hospodaření v příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 9. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 12/4/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období 16.02.2015 – 31.03.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 13. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/4/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období 01.05.2015 – 27.07.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/4/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

2. Schválení zápisu z 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/2/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

5. Termíny zasedání KV ZMČ Praha 5 v roce 2016

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/5/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

5. Žádost o prošetření neprodloužení nájemní smlouvy

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/5/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

6. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/6/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

1. Schválení programu 11. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/1/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

5. Kontrola smlouvy na pronájem NP Preslova 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 13. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/5/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

5. Nesplněné úkoly KV ZMČ Praha 5 za I. pololetí

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/5/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě