10. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/10/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

1. Program 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/1/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

11. Plnění plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/11/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

11. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/11/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

7. Kontrola veřejné zakázky na výběr zhotovitele časopisu Pětka pro vás

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/7/2015 Předkladatel: Trojánek Jan, člen...

4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/4/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

1. Schválení programu 13. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/1/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

1. Schválení programu 8. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/1/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

2. Zápis z 1. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/2/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

1. Schválení programu 12. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 9. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 12/1/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

1. Schválení programu 5. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 13. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/1/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

1. Schválení programu 9. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/1/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

5. Kontrola smlouvy o provozování trhů

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/5/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

2. Schválení zápisu z 12. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/2/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

2. Schválení zápisu z 5. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/2/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

3. Dovolba a převolba členů, volba místopředsedů KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/3/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

2. Schválení zápisu z 11. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 9. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 12/2/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

2. Schválení zápisu z 4. zasedání KV ZMČ

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 13. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 5/2/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

2. Schválení zápisu z 8, zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 9/2/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

6. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/6/2015 Předkladatel: Slabý Martin, člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě