3. Ostatní záležitosti

25/06/2014
Zasedání konané dne 23. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 9/3/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

10. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

25/06/2014
Zasedání konané dne 22. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/10/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Návrh na pronájem uvolněného bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/4/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

9. Návrh na podání výpovědí z nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/9/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě

25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení II

25/06/2014
Zasedání konané dne 5. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/6/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Návštěva nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

25/06/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

11. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

25/06/2014
Zasedání konané dne 22. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/11/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Ostatní záležitosti

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/5/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

10. Žádost o prominutí poplatku z prodlení

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/10/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 22. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Prezentace ředitelky Zařízení pro děti – cizince

25/06/2014
Zasedání konané dne 26. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

12. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

25/06/2014
Zasedání konané dne 22. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/12/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Presentace studie proveditelnosti “Bydlení pro seniory Praha 5, Hlubočepy”

25/06/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

11. Odpis pohledávek za nájemci bytů do 100 tis.

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/11/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádost o zřízení společného nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Návrh na uzavření čtyř smluv o nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 22. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Informace odboru bytů a privatizace o nabídkách bytů

25/06/2014
Zasedání konané dne 26. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/2/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

1. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě