7. Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu výskytu plísně v bytech

25/06/2014
Zasedání konané dne 22. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/7/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Informace odboru bytů a privatizace

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

6. Návrh na podání výpovědí z nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/6/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

25/06/2014
Zasedání konané dne 7. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 9/6/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 5. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

8. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/8/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Žádost o pronájem bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 23. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 9/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

8. Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč

25/06/2014
Zasedání konané dne 22. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/8/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádosti o pronájem obecního bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/2/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

7. Žádost o slevu z nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/7/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

25/06/2014
Zasedání konané dne 7. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 9/7/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Návrh na podání výpovědí z nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 5. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/4/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

9. Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč

25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/9/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Informace odboru bytů a privatizace

25/06/2014
Zasedání konané dne 23. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 9/2/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

9. Odpis pohledávek za nájemci bytů / dožalování

25/06/2014
Zasedání konané dne 22. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/9/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Návrhy na pronájem uvolněných bytů

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/3/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

8. Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/8/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu výskytu plísně v bytech

25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč

25/06/2014
Zasedání konané dne 5. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/5/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

10. Žádost o pronájem bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/10/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě